12 september 2020

Ontmoeting op zondag

Op 13 september is het weer Ontmoeting op Zondag en kun je gezellig samen zijn en bijpraten of jeu de boulen van 14.00 tot 16.00 uur in Ter Aa.
Jammer genoeg lijkt het nog niet realiseerbaar dat ons seniorenkoor “Vrolijk Zingen Wij” de  komende maanden gaat zingen. Ook het fietsen in groter groepsverband, dat gewoonlijk pas in oktober met het verzetten van de klok met winterstop gaat, zal in 2020 niet meer hervat worden