Onze vereniging is in mei 1963 opgericht met de statutaire naam K.B.O. St. Servatius, Erp, Keldonk, Boerdonk. In de beginjaren werd er vergaderd bij de voorzitter thuis en vonden de activiteiten plaats in het Bernardinusklooster in Erp. Na een aantal verhuizingen kon men in 1983 terecht in het nieuwe ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp. In Keldonk en Boerdonk werden de activiteiten georganiseerd in ’t Span respectievelijk Den Hazenpot.

Statuten KBO St. Servatius Erp-Keldonk-Boerdonk 

Afdelingsreglement

Reglement Gastleden