Om onze vereniging goed te kunnen besturen en te laten functioneren is het nodig dat er vergaderingen worden gehouden. Niet alleen het bestuur maar ook commissies vergaderen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van het algemeen bestuur waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. Dit bestuur vergadert eenmaal per maand, gewoonlijk op de eerste dinsdag van de maand.

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarvoor alle leden worden opgeroepen. In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus is de aanvankelijk op 18 maart 2020 geplande ledenvergadering niet doorgegaan. Het meest recente verslag is het concept verslag van de jaarvergadering 28-10-2020.

 

Voorafgaande verslagen van de ledenvergadering:

verslag jaarvergadering 20 maart 2019