Om onze vereniging goed te kunnen besturen en te laten functioneren is het nodig dat er vergaderingen worden gehouden. Niet alleen het bestuur maar ook commissies vergaderen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van het algemeen bestuur waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. Dit bestuur vergadert eenmaal per maand, gewoonlijk op de eerste dinsdag van de maand.

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarvoor alle leden worden opgeroepen. Het meest recente verslag is het concept-verslag jaarvergadering 1 juni 2022.

 

Voorafgaande verslagen van de ledenvergadering:

verslag jaarvergadering 20 maart 2019
verslag jaarvergadering 28 oktober 2020
verslag jaarvergadering 8 september 2021