De KBO Erp-Keldonk-Boerdonk organiseert activiteiten voor leden en gastleden. Zij die lid zijn van een andere KBO-afdeling of seniorenvereniging kunnen voor € 5,00 per jaar als gastlid aan alle activiteiten van KBO Erp-keldonk-Boerdonk deelnemen. Voor de activiteit bridgen wordt er veel gebruik van gemaakt. 

De tot aan de beperkingen van de Corona-crisis gebruikelijke activiteiten zijn opgenomen in onderstaande folder. Vooralsnog zijn wij aan beperkingen gebonden. Wilt u weten welke activiteiten doorgaan dan kunt u naar de mededelingen daarover in de Nieuwsberichten of maandelijkse Nieuwsbrieven kijken. Ook kunt u informeren bij de in de folder genoemde contactpersonen, KBO Helpt (tijdelijk uitsluitend telefonisch 0413-212517 of 06 81414345 Ine van Vugt) of ouderenadviseurs. 

 

2021 Activiteitenfolder