Onze vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij kunnen op zeer uiteenlopende vlakken gaan fungeren. Van het bezorgen van het maandblad ONS tot het ondersteunen van leden als Vrijwillige OuderenAdviseur. 

Voor een aantal vrijwilligers, waaronder de Vrijwillige OuderenAdviseur (VOA), is het nodig dat er een zogenaamde VOG wordt gevraagd. Dit is een Verklaring Omtrent het Gedrag (verklaring van goed gedrag) die de gemeente op verzoek afgeeft en waaruit blijkt dat degene die de VOG aanvraagt in het verleden geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de functie waar het om gaat. Met een VOG kun je aantonen dat je niet iets gedaan hebt dat het vrijwilligerswerk in de weg staat.

Onze vereniging heeft besloten dat zo’n VOG nodig is voor personen die als VOA of als vrijwillige belastingadviseur optreden. In een aantal gevallen wordt een VOG gratis verstrekt. U kunt daartoe contact opnemen met onze secretaris Bernadette Habraken secretariaaat@kbo-erp-keldonk-boerdonk.nl

Ook hanteren wij een gedragscode voor onze vrijwilligers.

Daarnaast is er een vertrouwenspersoon aangesteld waarmee u contact kunt opnemen als u een vermoeden of kennis heeft van grensoverschrijdend gedrag. Voor KBO-Brabant en onze vereniging is dat Jan Hermes, bereikbaar via jan@janhermes.nl